Nieuws

Onderwijs App

Onderwijs App

10 maart 2017

Het CEPM-project Leren  met Aandacht, waarin Pedagogische Hogeschool De Kempel, Hogeschool VIAA en de congregatie Zusters Franciscanessen participeren, heeft onlangs een onderwijs-App ontwikkeld. Na enkele maanden 'proefdraaien'  is de App klaar om mee te gaan werken.

De App richt zich op de ontwikkeling en beroeps-identiteit van de aanstaande leraren basisonderwijs, met behulp van de vijf Franciscaanse levensvragen. Deze App maakt het, met behulp van mobiele telefoon of tablet, mogelijk dat studenten (en docenten) aan de hand van hun dagelijkse ervaringen op alle mogelijke momenten van de dag, overwegingen maken over hun eigen opvattingen, overtuigingen en gedrag. Hiermee geven zij voeding aan de ontwikkeling van hun persoonlijke identiteit.

Geïnteresseerd? Bekijk hier het filmpje over de App.

Ongeveer tegelijk met de ingebruikname van de App hebben eerstejaars leerlingen van Hogeschool De Kempel in groepen een bezoek gebracht aan de zusters Franciscanessen in Oirschot. Na een rondleiding door het klooster en een bezoek aan het museum kregen zij de gelegenheid om met een zuster in gesprek te gaan. Deze gesprekken, die zowel door de zusters als de leerlingen als prettig en leerzaam werden ervaren, leverden al leuke posts op in de App.

Onderwijs-App van start

Onderwijs-App van start

23 februari 2016

Het CEPM-project Leren met aandacht is gestart met de bouw van een onderwijs-App. In dit project participeren Pedagogische Hogeschool De Kempel, Hogeschool VIAA en de congregatie Zusters Franciscanessen.

Vorig jaar heeft de projectgroep een concept bedacht om de ontwikkeling van beroeps-identiteit vorm te geven met behulp van de vijf Franciscaanse levensvragen. Daarbij heeft deze projectgroep gekozen voor de bouw van een eigentijds middel: een App. Deze App maakt het met behulp van de mobiele telefoon mogelijk dat studenten (en docenten) aan de hand van hun dagelijkse ervaringenop alle mogelijke momenten van de dag overwegingen maken over hun eigen opvattingen, overtuigingen en gedrag . Om zo indringend en gericht voeding te geven aan de ontwikkeling van hun professionele identiteit.

Naar verwachting wordt deze App vóór de zomervakantie nog door studenten getest en zal deze in het komende schooljaar 2016/2017 operationeel zijn.

Pelgrimeren voor de jeugd

Pelgrimeren voor de jeugd

Bekijk hier de voorlichtingsfilm die de Pelgrimshoeve uit Vessem heeft gemaakt over pelgrimeren voor de jeugd. Deze tweedaagse tocht laat zien wat zingeving/bezinning doet met de hedendaagse jongeren. Tijdens deze pelgrimage hebben de jongeren uit het voortgezet onderwijs een bezoek gebracht aan de zusters Franciscanessen van Oirschot.

Meer informatie over pelgrimeren vindt u op de website van Pelgrimshoeve Kafarnaum.